Kinesiotaping

Kinesiotaping (kineziologické tejpování) je převratná a velice vyhledávaná technika v regeneraci i rehabilitaci. Svým velmi šetrným a jemným způsobem – na rozdíl od tejpů fixačních – zvyšuje léčebné a ozdravné procesy, a prodlužuje uvolňující účinek masáží cíleným zaměřením na problematické partie jak svalového, tak kosterního systému. Dnešní sportovní svět se bez kinesiotapingu již neobejde.

Nalepováním elastických pásek s pružností odpovídající lidské kůži se pokožka zvlní a tím je umožněn zvýšený trvalý průtok krve i lymfy. Prodlužuje se uvolnění svalů, účinek lymfodrenáží i masáží a aktivují se ozdravné procesy.

Účinky terapie

  1. Základem kinesiotapingu je udržení plného rozsahu pohybu
  2. Snižuje bolest
  3. Podporuje svaly při pohybu
  4. Urychlení cévního a lymfatického odtoku
  5. Korekce vadného postavení v kloubech
  6. Podporuje oslabené svaly – uvedení do fyziologického , výchozího postavení
  7. Korekce svalu či kloubů do fyziologického postavení za účelem rehabilitace
  8. Prodlužuje účinek masáže
  9. Ošetřující metoda pro prevenci a terapii zranění, onemocnění a změn na pohybovém aparátu

Kinesiotaping vyvinul koncem druhé poloviny dvacátého století v Japonsku lékař Kenzo Kase. Zkoumáním nalepováním pružných pásek na kůži zjistil, že při sportovních výkonech dochází k menší úrazovosti a naopak přetížený svalový a kosterní systém je odlehčen. Dochází k normalizaci svalového napětí a zároveň ke zlepšení funkce krevního a lymfatického oběhu. Důslednou aplikací tejpu vytvořil techniku použitelnou nejen pro sportovce, ale také pro doléčení úrazů, regeneraci a rehabilitační činnost.

Zobrazit ceník >>
Možnost zakoupení dárkových kuponů >>